مطالب توسط moghtader

متیلن کلراید (Methylene Chloride)

متیلن کلراید (Methylene Chloride) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی مهام : یک ترکیب آلی کلردار با فرمول CH2Cl2است و جزء گروه کلرومتان ها می باشد. ( DCMیا MC) متیلن کلراید مایع شفاف، بی رنگ، فرار، با بوی نافذ شیرین شبیه اتر، سنگین با دانسیته بالا، غیر قابل اشتعال ولی […]

متوکسی پروپیل استات (Methoxypropyl acetate)

متوکسی پروپیل استات (Methoxypropyl acetate) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی تجارت مهام یک ترکیب آلی با فرمول C6H12O3 است که در حقیقت یک گلیکول اتر نوع پارا می باشد. (PMA) متوکسی پروپیل استات ، مایع شفاف و بی رنگ، با بوی کم و فراریت متوسط، قابل اشتعال، کمی آبدوست […]

متیل استات (Methyl Acetate)

متیل استات (Methyl Acetate) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی مهام : یک ترکیب آلی با فرمول C3H6O2است و نوعی استر کربوکسیلات است. متیل استات مایع شفاف، بی رنگ، بسیار قابل اشتعال (فلاش پوینت: ۱۰- درجه سانتیگراد)، نقطه جوش پائین، با قطبیت کم، چربی دوست و ‌بوی مشخصه مطبوع شبیه […]

متیل اتیل کتون (Methyl Ethyl Ketone)

متیل اتیل کتون (Methyl Ethyl Ketone) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی مهام یک ترکیب آلی با فرمول C4H8O  است که در حقیقت یک ترکیب با یک گروه عاملی کتون می باشد. (MEK) مایع شفاف و بی رنگ، با بویی تند و شیرین شبیه استن، محلول در آب و بسیار […]

متوکسی پروپانول (Methoxypropanol)

متوکسی پروپانول (Methoxypropanol) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی مهام : یک ترکیب آلی با فرمول C4H10O2 است که در حقیقت از مشتقات متوکسی الکل و یک گلیکول اتر می باشد. (PM) متوکسی پروپانول، مایع بی رنگ و شفاف، با مزه تلخ، شدیداً قابل اشتعال (فلاش پوینت: ۳۳ درجه سانتیگراد) […]

سیکلوهگزانون (Cyclohexanone)

سیکلوهگزانون , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی تجارت مهام یک ترکیب آلی با فرمول CH2)5CO)  است که در حقیقت یک ترکیب حلقوی با یک گروه عاملی کتون می باشد. سیکلوهگزانون، مایع روغنی شفاف و بی رنگ (گاهی بعلت وجود ناخالصی به رنگ زرد بسیارکم رنگ)، با بویی شبیه استن  و […]

دی متیل فرمامید (Dimetyl Formamid)

دی متیل فرمامید (Dimetyl Formamid) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی تجارت مهام : یک ترکیب آلی با فرمول (CH3)2NC(O)H است . دی متیل فرمامید، مایعی است شفاف، بی بو، مخلوط در آب و اکثر مایعات آلی. DMF، یک حلال متداول برای واکنش های شیمیایی است و آب دوست (هیدروفیل) […]

دی بوتیل فتالات (Dibutyl Phthalate)

دی بوتیل فتالات (Dibutyl Phthalate) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شیمی مهام : یک ترکیب آلی با فرمول C6H4(CO2C4H9)2 است . دی بوتیل فتالات (DBP) از نظر دسته بندی جزء فتالات ها می باشد که در حقیقت دی استر اسید فتالیک میباشد (با شاخه نرمال بوتانول) و بعنوان پلاستیسایزر (نرم کننده) […]

دی اکتیل فتالات (Dioctyl Phthalate)

دی اکتیل فتالات (Dioctyl Phthalate) , قیمت خرید و فروش اینترنتی این محصول در شرکت شیمی مهام  : یک ترکیب آلی با فرمول C6H4(CO2C8H17)2 است . دی اکتیل فتالات (DOP) از نظر دسته بندی جزء معروفترین دسته فتالات ها می باشد که در حقیقت دی استر اسید فتالیک میباشد (با شاخه ۲-اتیل هگزانول) و بعنوان […]

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol) , قیمت ، خرید و فروش اینترنتی این محصول در مهام شیمی  : یک ترکیب آلی با فرمول C6H14O2 ، BuOC2H4OH (Bu = CH3CH2CH2CH2)و جزء گروه گلیکول اترها است و در اصل بوتیل اترِ اتیلن گلیکول می باشد. بوتیل گلیکول (BG) مایع شفاف، بی رنگ، روغنی، با بوی شیرین شبیه اتر، […]